Największy zbiór rozszerzeń do nopCommerce

Formularz kontaktowy

Pierwsza recenzja tego produktu

Stwórz własny formularz kontaktowy

nopCommerce 3.80

Jest to ograniczona wersja wtyczki Ticket System.

Możliwa konfiguracja formularza:

    • Rozwijana lista
    • Lista przycisków "radio"
    • Lista przycisków "checkbox"
    • Pole tekstowe
    • Załączniki

Można ustawić domyślną wartość oraz opcję "Pole wymagane".

Demo: http://demo.nopcommerce.pl/ContactUs

Contact form - nopCommerce 3.60
Dokumentacja
*
316,00 zł

Contact form - nopCommerce 3.70
Dokumentacja
*
316,00 zł

Contact form - nopCommerce 3.80
Dokumentacja
*
316,00 zł