Największy zbiór rozszerzeń do nopCommerce

FREE

Age Confirmation

Are your store require to confirm age of your customers? Then this plugin is for you.

0,00 zł

Instagram Widget

Are you looking for responsive widget for Instagram? Here it is! Free lightwidget adapted to nopCommerce.

0,00 zł

Review Slider Widget

Customer feedback is priceless. Do you have satisfied customers? Do you want to share their opinions with users? Do you want to boast these reviews on the shop main page? With help comes our Review Slider Widget. It allows to display reviews slider in specified widget zone.

0,00 zł

Autoryzacja Amazon

Uwierzytelnienie przy użyciu serwisu Amazon

0,00 zł

Autoryzacja Amazon

Uwierzytelnienie przy użyciu serwisu Amazon

0,00 zł

Autoryzacja Amazon

Uwierzytelnienie przy użyciu serwisu Amazon

0,00 zł

GrandNode Import

GrandNode Feeds – Export from MSSQL to MongoDB

0,00 zł

GrandNode Theme

Our new GrandNode Theme for nopCommerce has a full set of functionality for online store. Made with Materialize CSS framework developed by Google. Give you simple, elegant theme for your store. Fresh and modern flat design, fully supported by all major browsers, responsiveness - everything for pleasant shopping experience.

0,00 zł

Store Locator

Użyj Store Locator'a dla swojego nopCommerce aby pokazać swoje sklepy na mapie. Daj klientom możliwość znalezienia sklepu bez szukania go. Każdy klient może swobodnie wyszukać nieograniczoną ilość sklepów przez punkty dodawane na Google Map.sklepów przez punkty dodawane do Map Google.

0,00 zł

Discount for newsletter subscribers

Customer must be subscribed to newsletter: You can apply discounts only to those customers who are subscribed to the newsletter, or to those who aren't.

0,00 zł

Discount - Older customers than x

Free discount rule for your nopCommerce. Assigned discount to customers all than X months.

0,00 zł

Plugin Quick Menu

Plugin pozwala na spersonalizowanie twojego menu.

0,00 zł