Największy zbiór rozszerzeń do nopCommerce

Wykresy i tabele

Przyjemne i łatwe w użyciu tworzenie raportów dla: kategorii, klientów, produktów i producentów.

nopCommerce 3.80 , nopCommerce 3.90 , nopCommerce 4.00

Wtyczka dodaje raporty do panelu administracyjnego:

Sprzedaż wg. kategorii (również w czasie);

Sprzedaż wg. produktów (również w czasie);

Sprzedaż wg. klientów (łączna wartość, zakupione produkty, kategorie);

Zarejestrowani klienci;

Udział sprzedaży dla producentów i kategorii;

Sprzedaż wg. płci klientów;

Sprzedaż wg. systemów płatności;

Sprzedaż wg. typu przesyłki.

a także więcej....

 

Wtyczka tworzy nowe zakładki: 

 • KATEGORIE

 • PRODUCENCI

 • PRODUKTY

 • KLIENCI

Można przeglądać raporty dla każej z powyższych.

Dla przykładu:

 • najlepiej sprzedający się produkt w kategorii,

 • produkty zakupione przez klienta,

 • udział w sprzedaży wg. kategorii w podkategoriach,

 • i inne

 


Dodatkowo tworzone jest nowe Menu szczegółowych raportów:

 • produktów,

 • klientów,

 • inne

 

Wtyczka daje możliwość ustawienia wyglądu (skórki) z dostępnych 10 przykładowych

Dashboards nopCommerce 3.80
*
396,00 zł

516,00 zł


Dashboards nopCommerce 3.90
*
396,00 zł

516,00 zł


Dashboards nopCommerce 4.00
*
396,00 zł

516,00 zł