Największy zbiór rozszerzeń do nopCommerce

Web API

Wtyczka daje dostęp do danych przechowywanych w bazie danych. Zbudowana z ASP.NET Web API oraz OData. Wymaga wiedzy n temat struktury bazy danych nopCommerce

nopCommerce 3.80 , nopCommerce 3.90 , nopCommerce 4.00

ASP.NET Web API to framework. Wykorzystuje HTTP jako protokół aplikacji do zwrócenia zapytań z bazy danych. Domyślnie dostarcza odpowiedzi w w formacie dokumentu JSON.

CRUD to "Create - tworzyć/Read - czytać/Update - aktualizować/Delete - kasować" i oznacza cztery podstawowe operacje wykonywane na bazie danych. 

Metody:

Cztery główne metody HTTP (GET, PUT, POST, PATCH oraz DELETE) mogą być przypisane do operacji CRUD w następujący sposób:

  • GET pobiera reprezentację zasobu z określonym URI. GET nie powinno mieć żadnych skutków ubocznych dla serwera.
  • PUT akutalizuje zasób z określonym URI. PUT może być również wykorzystane do tworzenia nowego zasobu z określonym URI, jeśli serwer umożliwia klientom tworzyć nowe URI. W tym tutorialu tworzenie nowych zasobów przy użyciu PUT nie jest wspierane. 
  • PATCH aktualizuje dane w bazie (nie wszystkie pola są wymagane).
  • POST tworzy nowy zasób. Serwer pzypisuje URI dla nowego obiektu i zwraca ten URI jako części komunikatu odpowiedzi.
  • DELETE usuwa zasób o określonym URI.

Włączanie opcji OData Query:

Web API wspiera poniższe opcje OData query:

OpcjaOpis
$expand Rozszerza zapytanie o elementy konieczne w odpowiedzi.
$filter Filtr wyników.
$orderby Sortowanie wyników.
$select Wybiera którą własność dołączyć do odpowiedzi.
$skip Pomija n pierwszych wyników.
$top Zwraca tylko pierwszy wynik.

Korzystanie z $select, $expand oraz $value przy użyciu Web API

Web API 2 dodało wsparcie dla opcji OData $expand, $select, $value. Te opcje umożliwiają klinetowi kontrolą reprezentacji pobieranej z serwera.

$expand poszerza zapytanie o elementy, które należy uwzględnić w odpowiedzi.
$select wybiera podzbiór własności koniecznych do odpowiedzi.
$value pobiera wartość konkretnej własności.

WEB API for nopCommerce 3.80 (oData 4.0)
Dokumentacja
*
596,00 zł

796,00 zł


WEB API for nopCommerce 3.90 (oData 4.0)
Dokumentacja
*
596,00 zł

796,00 zł


WEB API for nopCommerce 4.00 (oData 4.0)
Dokumentacja
*
596,00 zł

796,00 zł