Największy zbiór rozszerzeń do nopCommerce

ZAŁĄCZNIKI DO PRODUKTU

Widżet umożliwia publikowanie plików w formacie zip, media, audio.

nopCommerce 3.80 , nopCommerce 3.90 , nopCommerce 4.00

 

Widżet umożliwia przesyłać pliki do panelu administracyjnego, nadawać im tytuły, połączyć z produktem.

 

Strona produktu.

Załączniki dodane do produktu są dostępne w sekcji "Szczegółyproduktu".

 

Zarządzanie produktem

Dostępna jest nowa zakładka w widoku produktu, gdzie prezentowane są załączniki związane z tym produktem.

 

Konfiguracja

 • Dostępny do edycji plik CSS, umożliwia zmianę wyglądu widżetu.
 • Dostępne strefy:
  • Product details Top
  • Product details Bottom
  • Product details before pictures
  • Product details after pictures
  • Product details overview top
  • Product details overview bottom
  • Product details before collateral
 • Możliwość skonfigurowania zapisu plików (w bazie danych lub w katalogu).

 

Wersja: 3.30/3.40 - Możliwość przypisania załącznika w zależności od roli użytkowniak w widoku produktu.

 

Product Attachments Widget nopCommerce 3.80
*
156,00 zł

Product Attachments Widget nopCommerce 3.90
*
156,00 zł

Product Attachments Widget nopCommerce 4.00
*
156,00 zł